Gebieden van de HP-software voor eenvoudig printeronderhoud

Gebieden van de HP-software voor eenvoudig printeronderhoud


De gebieden van de HP-software voor eenvoudig printeronderhoud worden in de onderstaande tabel beschreven.


Gebied
Omschrijving
Tabblad Overzicht
Hier vindt u informatie over de status van de printer.

Lijst van Apparaten: Geeft een overzicht van de printers waaruit u kunt kiezen.

Gebied Status apparaat: Hier vindt u informatie over de printerstatus. In dit gebied worden waarschuwingen over de printeromstandigheden, zoals een lege printcartridge, weergegeven. Bovendien wordt er informatie weergegeven over de apparaatidentificatie en de niveaus van printcartridges, en verschijnen er berichten op het bedieningspaneel. Nadat u een printerprobleem hebt opgelost, klikt u op de knop HP 3000 3600 3800 refresh Gebieden van de HP software voor eenvoudig printeronderhoud om de apparaatstatus bij te werken.

Gebied Status benodigdheden: Hier vindt u een gedetailleerde weergave van de status van benodigdheden, zoals het percentage resterende toner in de printcartridges en de status van het afdrukmateriaal in alle laden.

Koppeling Details benodigdheden: Deze koppeling leidt naar de statuspagina voor benodigdheden, waar u extra gedetailleerde informatie over printerbenodigdheden, bestellen en recycling kunt vinden.

Tabblad Ondersteuning
Hier vindt u Help-informatie en ‑koppelingen.

Hier vindt u apparaatgegevens, waaronder waarschuwingen voor items die uw aandacht nodig hebben.

Hier vindt u koppelingen naar informatie over en hulpmiddelen bij het oplossen van problemen.

Hier vindt u koppelingen naar de website van HP voor registratie, ondersteuning en het bestellen van benodigdheden.

HP 3000 3600 3800 note Gebieden van de HP software voor eenvoudig printeronderhoud Opmerking

Als u een inbelverbinding gebruikt en nog geen verbinding hebt wanneer u de HP-software voor eenvoudig printeronderhoud opent, moet u eerst verbinding maken voordat u de websites kunt bezoeken.

Venster Benodigdheden bestellen
Via dit venster kunt u online of via e-mail benodigdheden bestellen.

Bestellijst: Geeft de benodigdheden weer die u kunt bestellen voor iedere printer. Als u een bepaald item wilt bestellen, klikt u op het selectievakje Bestellen van dat item in de lijst van benodigdheden.

Knop Online benodigdheden bestellen: Hiermee wordt de website voor HP-benodigdheden in een nieuw browservenster geopend. Als u voor een of meerdere items het selectievakje Bestellen hebt aangevinkt, kan de informatie over die items naar de website worden overgebracht.

Knop Bestellijst afdrukken: Hiermee drukt u de informatie af voor de benodigdheden waarvan het selectievakje Bestellen is aangevinkt.

Knop Bestellijst e-mailen: Hiermee maakt u een lijst in tekstformaat van items waarvan het selectievakje Bestellen is aangevinkt. Deze lijst kan worden gekopieerd naar een e‑mailbericht, dat u vervolgens naar uw leverancier verzendt.

Venster Waarschuwingen instellen
Hier kunt u de printer zo configureren dat problemen met de printer automatisch aan u gemeld worden.

Waarschuwingen aan of uit: Hiermee activeert of deactiveert u de waarschuwingsfunctie van een bepaalde printer.

Wanneer waarschuwingen verschijnen: Hiermee stelt u in wanneer u wilt dat waarschuwingen verschijnen — ofwel wanneer u naar die printer afdrukt, ofwel bij elke printergebeurtenis.

Waarschuwen bij gebeurtenissoort: Hiermee stelt u in of u alleen gewaarschuwd wilt worden bij kritische fouten of bij alle soorten fouten, waaronder verwijderbare fouten.

Soort melding: Hiermee stelt u in hoe de waarschuwing verschijnt (pop-upbericht of waarschuwing in de systeemwerkbalk, of e-mailbericht).

Tabblad Lijst van apparaten
Hier vindt u informatie over alle printers in de lijst van Apparaten.

Printerinformatie, waaronder de naam, de fabrikant en het model.

Een pictogram (als de vervolgkeuzelijst Weergeven als is ingesteld op Delen. Dit is de standaardinstelling.)

Eventuele huidige waarschuwingen voor de printer.

Als u op een printer in de lijst klikt, opent de HP-software voor eenvoudig printeronderhoud het tabblad Overzicht voor die printer.
Het tabblad Lijst van apparaten bevat de volgende informatie:
Het venster Andere printers zoeken
Hier kunt u meer printers aan uw lijst van printers toevoegen.
Als u klikt op de koppeling Andere printers zoeken in de lijst Apparaten, verschijnt het venster Andere printers zoeken. Het venster Andere printers zoeken biedt een hulpprogramma waarmee andere netwerkprinters gedetecteerd kunnen worden, zodat u deze kunt toevoegen aan de lijst Apparaten en ze vervolgens vanaf uw computer kunt bewaken.
HP 3000 3600 3800 Gebieden van de HP-software voor eenvoudig printeronderhoud