De HP-software voor eenvoudig printeronderhoud gebruiken

De HP-software voor eenvoudig printeronderhoud gebruiken


De HP-software voor eenvoudig printeronderhoud is een toepassing die u voor de volgende taken kunt gebruiken:

De printerstatus controleren.

De status van de benodigdheden controleren.

Statuswaarschuwingen instellen.

Toegang krijgen tot hulpmiddelen voor onderhoud en het oplossen van problemen.

U kunt de HP-software voor eenvoudig printeronderhoud gebruiken als de printer rechtstreeks is aangesloten op de computer of als de printer is aangesloten op een netwerk. U kunt de HP-software voor eenvoudig printeronderhoud alleen gebruiken als u de software volledig hebt geïnstalleerd.

HP 3000 3600 3800 note De HP software voor eenvoudig printeronderhoud gebruiken Opmerking

U hebt geen Internet-verbinding nodig om de HP-software voor eenvoudig printeronderhoud te openen en te gebruiken. Als u echter op een koppeling in het gebied Overige koppelingen klikt, hebt u een Internet-verbinding nodig om naar de betreffende website te gaan.

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 De HP-software voor eenvoudig printeronderhoud gebruiken