Gebieden van de geïntegreerde webserver

Gebieden van de geïntegreerde webserver


In de onderstaande tabel worden de meest voorkomende schermen van de geïntegreerde webserver beschreven.


Tabblad of gebied
Omschrijving
Tabblad Informatie
Hier vindt u informatie over de printer, status en configuratie.

Status apparaat: Hier vindt u informatie over de printerstatus en de resterende levensduur van HP-benodigdheden, waarbij 0% betekent dat een onderdeel op is. Op deze pagina worden tevens het soort en formaat van het ingestelde afdrukmateriaal voor elke lade weergegeven. Klik op Instellingen wijzigen om de standaardinstellingen te wijzigen.

Configuratiepagina: Hier vindt u informatie over de configuratiepagina van de printer.

Status benodigdheden: Hier vindt u informatie over de resterende levensduur van HP-benodigdheden, waarbij 0% betekent dat een onderdeel op is. Op deze pagina vindt u tevens de onderdeelnummers. Klik op Benodigdheden bestellen in het gebied Overige koppelingen aan de linkerzijde van het venster.

Logbestand: Hier vindt u informatie over alle gebeurtenissen en fouten van de printer.

Gebruikspagina: Hier vindt u een overzicht van het aantal pagina’s dat door de printer is afgedrukt, gegroepeerd naar grootte en soort.

Diagnostische pagina: Hier vindt u informatie over printerkalibratie, kleurdichtheid en andere parameters.

Apparaatgegevens: Hier vindt u de netwerknaam, het adres en de modelgegevens van de printer. Klik op Apparaatgegevens op het tabblad Instellingen om deze items te wijzigen.

Bedieningspaneel: Hier vindt u berichten van het bedieningspaneel van de printer, bijvoorbeeld Klaar of Sluimermodus ingeschakeld.

Logboek kleurgebruiktaken: Hiermee drukt u een overzicht op taakbasis af van de afdruktaken in kleur van de gebruikers.

Afdrukken: Hiermee stuurt u afdruktaken naar de printer.

Tabblad Instellingen
Hiermee kunt u de printer configureren vanaf uw computer.

Apparaat configureren: Hiermee kunt u printerinstellingen configureren. Deze pagina geeft de gangbare menu’s weer van printers die zijn voorzien van een bedieningspaneel met een display.

E-mailserver: Alleen netwerk. Wordt samen met de pagina Waarschuwingen gebruikt om inkomende en uitgaande e-mail in te stellen, alsmede e‑mailwaarschuwingen.

Waarschuwingen: Alleen netwerk. Hiermee kunt u instellen of u e‑mailwaarschuwingen wilt ontvangen voor diverse printergebeurtenissen.

AutoSend: Hiermee kunt u de printer zo configureren dat er automatisch e‑mails over de printerconfiguratie en ‑benodigdheden naar bepaalde e‑mailadressen worden verzonden.

Beveiliging: Hiermee kunt u een wachtwoord instellen voor toegang tot de tabbladen Instellingen en Netwerk. U kunt ook bepaalde functies van de geïntegreerde webserver in- en uitschakelen.

Overige koppelingen bewerken: Hiermee kunt u een snelkoppeling naar een andere website toevoegen of aanpassen. Deze koppeling wordt weergegeven onder Overige koppelingen op alle pagina’s van de geïntegreerde webserver.

Apparaatgegevens: Hiermee kunt u de printer een naam geven en een nummer toekennen. Voer de naam en het e-mailadres in voor de eerste contactpersoon die informatie over de printer ontvangt.

Taal: Hiermee kunt u de taal instellen waarin informatie over de geïntegreerde webserver wordt weergegeven.

Datum & tijd: Hiermee wordt de tijd gesynchroniseerd met een netwerktijdserver.

Wektijd: Hiermee kunt u een wektijd voor de printer instellen of bewerken.

Kleurgebruik beperken: Hiermee kunt u beperkingen op afdruktaken in kleur voor de gebruikers instellen.

HP 3000 3600 3800 note Gebieden van de geïntegreerde webserver Opmerking

Het tabblad Instellingen kan worden beveiligd met een wachtwoord. Als de printer op een netwerk is aangesloten, moet u altijd met de printerbeheerder overleggen voordat u de instellingen op dit tabblad wijzigt.

Tabblad Netwerken
Hiermee kunt u netwerkinstellingen wijzigen vanaf uw computer.
Met dit tabblad kan de netwerkbeheerder netwerkinstellingen voor de printer reguleren wanneer deze op een IP-netwerk is aangesloten. Dit tabblad wordt niet weergegeven als de printer rechtstreeks op een computer is aangesloten of als de printer op een netwerk is aangesloten met een andere verbinding dan een HP Jetdirect-printserver.
HP 3000 3600 3800 note Gebieden van de geïntegreerde webserver Opmerking

Het tabblad Netwerken kan worden beveiligd met een wachtwoord.

Overige koppelingen
Hier vindt u koppelingen waarmee u verbinding met Internet maakt.

HP Instant Support™: Hiermee gaat u naar de website van HP, waar u oplossingen kunt vinden voor mogelijke vragen en problemen. Deze service analyseert het foutlogbestand en de configuratiegegevens van uw printer voor specifieke diagnostische informatie en ondersteuningsinformatie voor uw printer.

Benodigdheden bestellen: Hiermee gaat u naar de website van HP, waar u originele HP-benodigdheden kunt kopen, zoals printcartridges en papier.

Productondersteuning: Hiermee gaat u naar de ondersteuningssite voor de printer, waar u informatie kunt vinden over algemene onderwerpen.

HP 3000 3600 3800 note Gebieden van de geïntegreerde webserver Opmerking

Om deze koppelingen te kunnen gebruiken, moet u toegang tot Internet hebben. Als u een inbelverbinding gebruikt en nog geen verbinding hebt wanneer u de geïntegreerde webserver opent, moet u eerst verbinding maken voordat u de websites kunt bezoeken. Mogelijk moet u de geïntegreerde webserver sluiten en opnieuw openen.

HP 3000 3600 3800 Gebieden van de geïntegreerde webserver