Printcartridges vervangen

Printcartridges vervangen


Als een printcartridge bijna leeg is, wordt op het bedieningspaneel een bericht weergegeven waarin wordt aangeraden een nieuwe cartridge te bestellen. U kunt de printer verder blijven gebruiken totdat op het bedieningspaneel een bericht wordt weergegeven waarin wordt gevraagd de printcartridge te vervangen.

De printer gebruikt vier basiskleuren en beschikt voor iedere kleur over een printcartridge: zwart (K), cyaan (C), magenta (M), geel (Y).

Vervang de printcartridge wanneer op het bedieningspaneel van de printer het bericht <KLEUREN>CARTRIDGE VERVANGEN wordt weergegeven.

HP 3000 3600 3800 note Printcartridges vervangen Opmerking

Als alle printcartridges tegelijkertijd bijna leeg zijn en u voornamelijk monochroom (zwart-wit) afdrukt, wijzigt u de afdrukmodus in MEESTAL ZWARTE PAG. Raadpleeg Submenu Systeeminstellingen voor meer informatie.

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 Printcartridges vervangen