De printer reinigen

De printer reinigen


Tijdens het afdrukproces kunnen zich papier, tonerresten en stofdeeltjes ophopen in de printer. Dit kan na verloop van tijd problemen geven met de afdrukkwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van tonervlekken of vegen. Deze printer beschikt over een reinigingsstand waarmee dergelijke problemen kunnen worden opgelost en voorkomen.

HP 3000 3600 3800 4 specs De printer reinigen

HP 3000 3600 3800 4 smear De printer reinigen

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 De printer reinigen