HP fraude-hotline en website

HP fraude-hotline en website


Bel de fraude-hotline van HP ((877) 219 3183 in Noord-Amerika, gratis) of ga naar www.hp.com/go/anticounterfeit als na de installatie van een HP-printcartridge een bericht verschijnt dat de cartridge geen originele HP-cartridge is. HP helpt u te bepalen of het desbetreffende product een origineel HP-product is en onderneemt stappen om het probleem op te lossen.

In de volgende gevallen hebt u mogelijk te maken met een niet-originele printcartridge:

U ondervindt een groot aantal problemen bij het gebruik van de printcartridge.

De printcartridge ziet er anders uit dan gebruikelijk (bijvoorbeeld het oranje treklipje ontbreekt en de doos is anders).

HP 3000 3600 3800 HP fraude-hotline en website