Kleuren instellen

Kleuren instellen


Instelling van de kleuropties op Automatisch levert over het algemeen de beste afdrukkwaliteit voor documenten in kleur. Er kunnen echter situaties optreden waarin u een kleurdocument in grijstinten (zwart-wit) wilt afdrukken of een van de kleuropties van de printer wilt wijzigen.

In Windows kunt u in grijstinten afdrukken of kleuropties veranderen via het tabblad Kleur van de printerdriver.

Als u een Macintosh-computer hebt, kunt u in grijstinten afdrukken of kleuropties veranderen via het pop-up-menu Kleuraanpassing in het dialoogvenster Print.

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 Kleuren instellen