Het subnetmasker instellen

Het subnetmasker instellen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Het subnetmasker instellenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Het subnetmasker instellenom I/O te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Het subnetmasker instellenom GEÏNTEGREERDE JETDIRECT te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Het subnetmasker instellenom TCP/IP te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellen.

6.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellen om CONFIGURATIEMETHODE te selecteren.

7.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Het subnetmasker instellenom HANDMATIG te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellen.

8.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Het subnetmasker instellenom HANDMATIGE INSTELLINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellen.

9.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Het subnetmasker instellenom SUBNETMASKER te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellen.

10.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Het subnetmasker instellenof op HP 3000 3600 3800 arrow down Het subnetmasker instellenom het getal te verhogen of te verlagen voor de eerste byte van het subnetmasker.

11.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellenom naar de volgende serie getallen te gaan. (Druk op HP 3000 3600 3800 arrow return Het subnetmasker instellenom naar de vorige reeks getallen te gaan.)

12.

Herhaal stap 10 en 11 totdat het juiste subnetmasker is ingevoerd. Druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Het subnetmasker instellenom het subnetmasker op te slaan.

13.

Druk op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 Het subnetmasker instellen