De standaardgateway instellen

De standaardgateway instellen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down De standaardgateway instellenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down De standaardgateway instellenom I/O te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down De standaardgateway instellenom GEÏNTEGREERDE JETDIRECT te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down De standaardgateway instellenom TCP/IP te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellen.

6.

Druk op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellen om CONFIGURATIEMETHODE te selecteren.

7.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down De standaardgateway instellenom HANDMATIG te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellen.

8.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down De standaardgateway instellenom HANDMATIGE INSTELLINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellen.

9.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down De standaardgateway instellenom STANDAARDGATEWAY te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellen.

10.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up De standaardgateway instellenof op HP 3000 3600 3800 arrow down De standaardgateway instellenom het getal te verhogen of te verlagen voor de eerste byte van de standaardgateway.

11.

Druk op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellenom naar de volgende serie getallen te gaan. (Druk op HP 3000 3600 3800 arrow return De standaardgateway instellenom naar de vorige reeks getallen te gaan.)

12.

Herhaal stap 10 en 11 totdat de juiste standaardgateway is ingevoerd. Druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check De standaardgateway instellenom de standaardgateway op te slaan.

13.

Druk op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 De standaardgateway instellen