Informatie over handelsmerken en copyright

Informatie over handelsmerken en copyright


Copyright en licentie

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vermenigvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor producten en services van HP worden uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring.

Onderdeelnummer: Q5982-90977

Edition 1, 7/2006

Handelsmerken

Adobe® is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

Arial® is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Monotype Corporation.

CorelDRAW™ is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Corel Corporation of Corel Corporation Limited.

Microsoft® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten.

Windows® en MS Windows® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Netscape Navigator is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Netscape Communications Corporation.

Opera™ is een handelsmerk van Opera Software ASA.

PANTONE® is het handelsmerk van Pantone, Inc voor de controlestandaard voor kleuren.

PostScript® is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

UNIX® is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group.

Energy Star® en het logo van Energy Star® zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde merken van de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency).

HP 3000 3600 3800 enrgstar r Informatie over handelsmerken en copyright

HP 3000 3600 3800 Informatie over handelsmerken en copyright