De installatie van een DIMM controleren

De installatie van een DIMM controleren


1.

Zet de printer aan. Controleer of de status van de printer Klaar is na het opstarten. Als een foutmelding verschijnt, is het mogelijk dat een DIMM niet juist is geïnstalleerd.

2.

Druk een configuratiepagina af. Raadpleeg Pagina’s met printerinformatie gebruiken.

3.

Controleer het gedeelte Geïnstalleerde personality’s en opties op de configuratiepagina en vergelijk dat met de configuratiepagina die vóór de installatie van de DIMM is afgedrukt.

4.

De DIMM is wellicht niet goed geïnstalleerd. Herhaal de installatieprocedure.

-of-

De DIMM is mogelijk defect. Probeer een nieuwe DIMM.

HP 3000 3600 3800 De installatie van een DIMM controleren