Installatie van een DIMM controleren

Installatie van een DIMM controleren


Controleer of de DIMM’s correct zijn geïnstalleerd en naar behoren werken.

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 Installatie van een DIMM controleren