Laserveiligheid

Laserveiligheid


Het Center for Devices and Radiological Health (CDRH) van de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft een aantal voorschriften geïmplementeerd voor laserproducten die zijn gefabriceerd na 1 augustus 1976. Het opvolgen van deze voorschriften is verplicht voor producten die worden verkocht binnen de Verenigde Staten. Deze printer is goedgekeurd als een laserproduct “Klasse 1” volgens de Radiation Performance Standard van het Amerikaanse DHHS (Department of Health and Human Services) conform de Radiation Control for Health and Safety Act van 1968. Aangezien de straling die binnen de printer tot stand komt, volledig binnen de beschermende behuizing en externe kleppen blijft, kan de laserstraal tijdens geen enkele fase van de normale bediening ontsnappen.

HP 3000 3600 3800 warning Laserveiligheid WAAR­SCHU­WING

Het gebruik van bedieningselementen, het aanbrengen van wijzigingen of het uitvoeren van andere procedures dan beschreven in deze gebruikershandleiding, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

HP 3000 3600 3800 Laserveiligheid