Hoe privé-huishoudens in de Europese Unie afgedankte apparatuur als afval dienen aan te bieden

Hoe privé-huishoudens in de Europese Unie afgedankte apparatuur als afval dienen aan te bieden


HP 3000 3600 3800 weee mark Hoe privé huishoudens in de Europese Unie afgedankte apparatuur als afval dienen aan te bieden

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet met het gewone afval mag worden weggeworpen. In plaats hiervan dient u afgedankte apparatuur in te leveren bij een recycling/inzamelingspunt voor elektrische en elektronische apparatuur. De aparte inzameling en recycling van afgedankte apparatuur zorgt ervoor dat de natuurlijke hulpbronnen behouden blijven en dat de apparatuur zonder nadelige invloed op de gezondheid en het milieu voor hergebruik kan worden verwerkt. Voor meer informatie over het inleveren van apparatuur voor recyclingdoeleinden kunt u contact opnemen met uw gemeente, de uitvoerende dienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.
HP 3000 3600 3800 Hoe privé-huishoudens in de Europese Unie afgedankte apparatuur als afval dienen aan te bieden