Conformiteitsverklaring (HP Color LaserJet 3000-serie)

Conformiteitsverklaring (HP Color LaserJet 3000-serie)


Conformiteitsverklaring
volgens ISO/IEC Guide 22 en EN 45014
Naam fabrikant:
Hewlett-Packard Company
Adres fabrikant:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
verklaart, dat het product
Productnaam:
HP Color LaserJet 3000-serie
Modelnummer:3
BOISB-0504-01
Inclusief
Q5985A – optionele invoerlade voor 500 vel
Productopties:
ALLE
Printcartridges
Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A
conform de volgende productspecificaties:
VEILIGHEID:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Klasse 1 Laser/LED Product) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 – Klasse B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Titel 47 CFR, Deel 15 Klasse B2)/ICES-003, Issue 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003
Aanvullende informatie:
Dit product voldoet aan de eisen van de EMC-richtlijn 89/336/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG en is dienovereenkomstig voorzien van de CE-aanduiding.
1) Het product is getest in een typische configuratie met Hewlett-Packard Personal Computer Systems.
2) Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking moet voldoen aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet enige ontvangen storing accepteren, waaronder storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.
3) Deze producten bevatten een modelnummer vanwege overheidsvoorschriften. U moet dit nummer niet verwarren met de productnamen of de productnummers.
Boise, Idaho 83713, USA
16 mei 2005
Alleen voor onderwerpen met betrekking op regelgeving:
Ondersteuning Australië
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, AUSTRALIË
Ondersteuning Europa
Uw plaatselijk verkoopkantoor van HP of Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Duitsland, (FAX+49-7031-14-3143)
Ondersteuning USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Telefoonnummer: 208-396-6000)

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 Conformiteitsverklaring (HP Color LaserJet 3000-serie)