Specificaties voor de werkomgeving

Specificaties voor de werkomgevingSpecificaties voor de werkomgeving
Omgeving
Aanbevolen
Toegestaan
Temperatuur
17 tot 25 °C
10 tot 27 °C
Vochtigheid
20 tot 60% relatieve vochtigheid (RH)
10 tot 70% RH
Hoogte
Niet van toepassing
0 tot 2600 m
HP 3000 3600 3800 note Specificaties voor de werkomgeving Opmerking

Deze waarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

HP 3000 3600 3800 Specificaties voor de werkomgeving