Menu Diagnose

Menu Diagnose


Met het menu DIAGNOSE kunt u testen uitvoeren waarmee problemen met de printer kunnen worden vastgesteld en opgelost.


Menu-item
Omschrijving
GEBEURTENIS- LOGBOEK AFDRUKKEN
Hiermee drukt u een lijst af met de laatste 50 vermeldingen in het printerlogboek, te beginnen met de meest recente vermelding.
LOGBESTAND WEERGEVEN
Hiermee geeft u de laatste 50 gebeurtenissen weer op het bedieningspaneel, te beginnen met de meest recente gebeurtenis.
PQ PROBLEEMOPLOSSING
Hiermee drukt u een aantal pagina’s af dat u kunt gebruiken om problemen met de afdrukkwaliteit op te lossen.
DIAGNOSEPAGINA AFDRUKKEN
Hiermee drukt u de diagnosepagina af.
CARTRIDGECONTROLE UITSCHAKELEN
Hiermee drukt u af als een of meer cartridges zijn verwijderd, zodat u problemen met printcartridges kunt vaststellen.
PAPIERBAANSENSOREN
Hiermee geeft u de waarden van de sensoren weer. De waarden worden telkens wanneer het papier de sensoren passeert, bijgewerkt. Afdruktaken kunnen worden gestart op het bedieningspaneel of verzonden via de computer.
PAPIERBAANTEST
Hiermee test u de functies voor de papierverwerking van de printer, zoals de configuratie van de laden.
HANDMATIGE SENSORTEST
Hiermee kan een servicemedewerker testen of de sensoren en schakelaars voor de papierbaan correct functioneren.
ONDERDELENTEST
Hiermee kunt u aparte onderdelen onafhankelijk activeren om geluiden, lekkages en andere kwesties te isoleren.
TEST AFDRUKKEN/STOPPEN
Hiermee kunt u problemen met de afdrukkwaliteit nauwkeuriger isoleren door de printer tijdens het afdrukken te onderbreken. Als u de printer tijdens het afdrukken onderbreekt, heeft dit wellicht een papierstoring tot gevolg die handmatig moet worden verwijderd. Een servicemedewerker moet deze test uitvoeren.
HP 3000 3600 3800 Menu Diagnose