Submenu Systeeminstellingen

Submenu Systeeminstellingen


Met het menu SYSTEEMINSTELLINGEN kunt u de standaardinstellingen voor de algemene printerconfiguratie wijzigen, zoals de datum/tijd, de printer-personality (printertaal) en het verhelpen van storingen. Raadpleeg Configuratie-instellingen van het bedieningspaneel wijzigen voor meer informatie.


Menu-item
Waarden
Omschrijving
DATUM/TIJD
DATUM
DATUMNOTATIE
TIJD
TIJDINDELING
Hiermee stelt u de tijd en de datum in op de printer.
MAX. AANTAL OPGESLAGEN TAKEN
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
1–100
Hiermee beperkt u het aantal taken dat op de printer kan worden opgeslagen.
TIME-OUT TAAKOPSLAG
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
UIT
1 UUR
4 UUR
1 DAG
1 WEEK
Hiermee stelt u in hoelang een opgeslagen taak op de computer kan blijven staan voordat de taak automatisch wordt verwijderd. De standaardinstelling is UIT.
ADRES WEERGEVEN
AUTO
UIT
Selecteer AUTO om afwisselend het IP-adres van de printer en het bericht Klaar weer te geven op het bedieningspaneel van de printer. De standaardinstelling is UIT.
Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer is aangesloten op een netwerk.
KLEURGEBRUIK BEPERKEN
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
KLEUR UITSCHAKELEN
KLEUR INSCHAKELEN
KLEUR INDIEN TOEGESTAAN
Hiermee schakelt u het kleurgebruik uit of begrenst u het kleurgebruik. De standaardinstelling is KLEUR INSCHAKELEN. U kunt de instelling KLEUR INDIEN TOEGESTAAN gebruiken door gebruikersmachtigingen in te stellen met de geïntegreerde webserver. Raadpleeg De geïntegreerde webserver gebruiken.
KLEUR/ZWART GEM.
AUTO
MEESTAL KLEURENPAG
MEESTAL ZWARTE PAG
Hiermee bepaalt u hoe de printer overschakelt van afdrukken in kleur naar monochroom afdrukken (afdrukken in zwart-wit), zodat maximale prestaties en een maximale gebruiksduur van de printcartridges worden verkregen.
Met AUTO worden de fabrieksinstellingen van de printer teruggezet. De standaardinstelling is AUTO.
Selecteer MEESTAL KLEURENPAG als u bijna al uw taken afdrukt in kleur met een hoge paginadekking.
Selecteer MEESTAL ZWARTE PAG als u meestal monochrome taken of een combinatie van kleurentaken en monochrome taken afdrukt.
LADEGEDRAG
GEBRUIK GEWENSTE LADE
PROMPT VOOR HANDMATIGE INVOER
PS OF AFDRUKMATERIAAL
EEN ANDERE LADE GEBRUIKEN
PROMPT VOOR FORMAAT/SOORT
BLANCO PAGINA’S IN DUPLEXER
Hiermee geeft u instellingen voor de ladesectie op. (Met deze instelling kunt u laden configureren als laden van bepaalde oudere printers van HP.)
De standaardinstelling voor GEBRUIK GEWENSTE LADE is UITSLUITEND.
De standaardinstelling voor PROMPT VOOR HANDMATIGE INVOER is ALTIJD.
PS OF AFDRUKMATERIAAL bepaalt hoe papier wordt verwerkt wanneer u afdrukt vanuit een Adobe® PS-printerdriver. INGESCHAKELD gebruikt de papierverwerking van HP. UITGESCHAKELD gebruikt de papierverwerking van Adobe PS. De standaardinstelling is INGESCHAKELD.
EEN ANDERE LADE GEBRUIKEN bepaalt of de printer aan de gebruiker vraagt een andere lade te gebruiken wanneer de geselecteerde lade niet beschikbaar is. De standaardinstelling is INGESCHAKELD.
PROMPT VOOR FORMAAT/SOORT bepaalt of de printer aan de gebruiker vraagt de lade opnieuw te configureren nadat u deze hebt gevuld en gesloten. De standaardinstelling is WEERGEVEN.
BLANCO PAGINA’S IN DUPLEXER bepaalt of de printer een pagina ook omdraait wanneer de pagina leeg is. De standaardinstelling is AUTO (alleen voor modellen die dubbelzijdig kunnen afdrukken).
Raadpleeg Menuopties voor Ladegedrag voor meer informatie.
SLUIMERVERTRAGING
1 MINUUT
15 MINUTEN
30 MINUTEN
45 MINUTEN
60 MINUTEN
90 MINUTEN
2 UUR
4 UUR
Hiermee vermindert u het stroomverbruik wanneer de printer een bepaalde tijd niet gebruikt is.
Hiermee stelt u in hoe lang het duurt voordat de sluimermodus van de printer wordt ingeschakeld als de printer niet actief is. De standaardinstelling is 30 MINUTEN.
Raadpleeg Functies Sluimervertraging en Sluimermodus instellen voor meer informatie.
WEKTIJD
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
Hiermee stelt u een wektijd in voor de printer om iedere dag op te warmen en te kalibreren. De standaardinstelling voor elke dag is UIT. Als u een wektijd instelt, kunt u het beste een instelling met een lange sluimervertraging gebruiken, zodat de printer niet spoedig na het waken weer in de sluimermodus komt.
MEEST GUNSTIGE SNELHEID/STROOMVERBRUIK
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
SNELLERE EERSTE PAGINA
STROOM BESPAREN
Hiermee heeft u invloed op de afdruksnelheid door te bepalen of de fuser afkoelt tussen taken in. Als SNELLERE EERSTE PAGINA wordt geselecteerd, koelt de fuser niet af en gaat het afdrukken sneller. Als STROOM BESPAREN wordt geselecteerd, koelt de fuser af tussen taken in. De standaardinstelling is SNELLERE EERSTE PAGINA.
HELDERHEID WEERGEVEN
1–10
Hiermee stelt u de helderheid van het bedieningspaneel van de printer in. De standaardinstelling is 5. Raadpleeg Functie Helderheid display.
PERSONALITY
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
AUTO
PCL
PDF
PS
Hiermee stelt u de standaard-personality in op PCL-, PDF- of PostScript-emulatie, of op automatische schakeling. De standaardinstelling is AUTO.
Raadpleeg Functie Personality voor meer informatie.
VERWIJDERBARE WAARSCHUWINGEN
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
TAAK
AAN
Hiermee stelt u in hoe lang een verwijderbare waarschuwing wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. De standaardinstelling is TAAK. Deze waarde wordt weergegeven tot het einde van de taak die de waarschuwing heeft gegenereerd. AAN wordt weergegeven totdat er op HP 3000 3600 3800 check Submenu Systeeminstellingen wordt gedrukt.
Raadpleeg Functie Verwijderbare waarschuwingen voor meer informatie.
AUTOM. DOORGAAN
UIT
AAN
Hiermee bepaalt u wat de printer doet wanneer er een fout optreedt waarna automatisch doorgaan mogelijk is. De standaardinstelling is AAN.
Bij AAN wordt het afdrukken na 10 seconden automatisch hervat.
UIT onderbreekt het afdrukken. Druk op HP 3000 3600 3800 check Submenu Systeeminstellingen om door te gaan met afdrukken.
Raadpleeg Functie Automatisch doorgaan voor meer informatie.
VOORRAAD VERVANGEN
STOP BIJNA LEEG
STOP BIJ LEEG
NEGEREN BIJ LEEG
Hiermee kunt u de bedieningsopties instellen van benodigdheden die bijna op of op zijn. De standaardinstelling is STOP BIJ LEEG.
Met STOP BIJNA LEEG kunt u het afdrukken stopzetten zodra wordt vastgesteld dat printerbenodigdheden bijna op zijn. Druk op HP 3000 3600 3800 check Submenu Systeeminstellingen om door te gaan met afdrukken.
Met NEGEREN BIJ LEEG kan de printer ook doorgaan met afdrukken wanneer sommige benodigdheden op zijn.
Raadpleeg Functie Voorraad vervangen voor meer informatie.
BESTELLEN BIJ
0–100
De gebruiker kan het percentage instellen waar het bericht BESTELLEN BIJ wordt weergegeven. Het standaardpercentage is 15.
KLEURBENODIGDH. OP
STOP
AUTO DOORG. ZWART
Hiermee stelt u in wat de printer moet doen als een kleurencartridge leeg is. Als de printer staat ingesteld op AUTO DOORG. ZWART, gaat de printer door met afdrukken met uitsluitend zwarte toner. De standaardinstelling is STOP.
STORINGSHERSTEL
AUTO
UIT
AAN
Bepaalt of de printer na een papierstoring zal proberen om overgeslagen pagina’s opnieuw af te drukken. De standaardinstelling is AUTO.
Raadpleeg Functie Storing verhelpen voor meer informatie.
RAM-SCHIJF
(alleen voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers)
AUTO
UIT
Hiermee bepaalt u hoe de functie voor de RAM-schijf is geconfigureerd. Selecteer AUTO om de printer in staat te stellen de optimale grootte van de RAM-schijf te bepalen op basis van de hoeveelheid beschikbaar geheugen. Met UIT schakelt u de RAM-schijf uit, maar er is nog wel een minimale RAM-schijf beschikbaar. De standaardinstelling is AUTO.
TAAL
Er wordt een lijst met beschikbare talen weergegeven.
Hiermee stelt u de standaardtaal voor het bedieningspaneel in.
Raadpleeg Functie Taal voor meer informatie.
HP 3000 3600 3800 Submenu Systeeminstellingen