Functie PS of afdrukmateriaal instellen

Functie PS of afdrukmateriaal instellen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie PS of afdrukmateriaal instellenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie PS of afdrukmateriaal instellen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie PS of afdrukmateriaal instellenom SYSTEEMINSTELLINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie PS of afdrukmateriaal instellen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie PS of afdrukmateriaal instellenom LADEGEDRAG te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie PS of afdrukmateriaal instellen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie PS of afdrukmateriaal instellenom PS OF AFDRUKMATERIAAL te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie PS of afdrukmateriaal instellen.

6.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Functie PS of afdrukmateriaal instellenof HP 3000 3600 3800 arrow down Functie PS of afdrukmateriaal instellenom INGESCHAKELD of UITGESCHAKELD te selecteren.

7.

Druk op HP 3000 3600 3800 check Functie PS of afdrukmateriaal instellenom het geselecteerde gedrag op te slaan en druk vervolgens op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 Functie PS of afdrukmateriaal instellen