Menuopties voor Ladegedrag

Menuopties voor Ladegedrag


In het menu LADEGEDRAG vindt u de volgende door de gebruiker te definiëren opties:

GEBRUIK GEWENSTE LADE: Selecteer UITSLUITEND (de standaardinstelling), zodat de printer niet automatisch een andere lade kiest wanneer u aangeeft dat een bepaalde lade moet worden gebruikt. Selecteer EERSTE als de printer het papier uit een tweede lade mag opnemen wanneer de opgegeven lade leeg is of is een ander formaat of soort afdrukmateriaal bevat.

PROMPT VOOR HANDMATIGE INVOER: Als u ALTIJD (de standaardinstelling) selecteert, geeft het systeem altijd eerst een melding voordat papier uit de multifunctionele lade wordt opgenomen. Als u TENZIJ GELADEN selecteert, geeft het systeem alleen een melding als de multifunctionele lade leeg is of is geconfigureerd voor een ander formaat of soort afdrukmateriaal.

PS OF AFDRUKMATERIAAL: Als u INGESCHAKELD (de standaardinstelling) selecteert, maakt de printer gebruik van de papierselectieprocedure van HP. Selecteer UITGESCHAKELD als de printer de papierselectieprocedure van Adobe mag gebruiken.

EEN ANDERE LADE GEBRUIKEN. Als u INGESCHAKELD (de standaardinstelling) selecteert, wordt u gevraagd een andere lade aan te geven wanneer de geselecteerde lade niet beschikbaar is. Als u UITGESCHAKELD selecteert, wordt u niets gevraagd.

PROMPT VOOR FORMAAT/SOORT. Als u WEERGEVEN (de standaardinstelling) selecteert, wordt u gevraagd het formaat en soort afdrukmateriaal op te geven direct nadat u het in de lade hebt geplaatst. Als u NIET WEERGEVEN selecteert, wordt u niets gevraagd.

BLANCO PAGINA’S IN DUPLEXER. Als u AUTO (de standaardinstelling) selecteert, keert de printer wellicht geen pagina’s om in de duplexeenheid voor lege pagina’s, zodat de prestaties van de printer verbeteren. Als u JA selecteert, keert de printer elke pagina om.

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 Menuopties voor Ladegedrag