Functie Sluimervertraging instellen

Functie Sluimervertraging instellen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Sluimervertraging instellenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Sluimervertraging instellen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Sluimervertraging instellenom SYSTEEMINSTELLINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Sluimervertraging instellen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Sluimervertraging instellenom SLUIMERVERTRAGING te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Sluimervertraging instellen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Functie Sluimervertraging instellenof HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Sluimervertraging instellenom de gewenste tijd op te geven en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Sluimervertraging instellenom de geselecteerde tijd te bevestigen.

6.

Druk op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 Functie Sluimervertraging instellen