Functie Sluimermodus in- of uitschakelen

Functie Sluimermodus in- of uitschakelen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Sluimermodus in  of uitschakelenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Sluimermodus in  of uitschakelen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Sluimermodus in  of uitschakelenom HERSTEL te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Sluimermodus in  of uitschakelen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Sluimermodus in  of uitschakelenom SLUIMERMODUS te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Sluimermodus in  of uitschakelen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Functie Sluimermodus in  of uitschakelenof HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Sluimermodus in  of uitschakelenom AAN of UIT te selecteren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Sluimermodus in  of uitschakelenom de selectie te bevestigen.

6.

Druk op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 Functie Sluimermodus in- of uitschakelen