Functie Voorraad vervangen instellen

Functie Voorraad vervangen instellen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Voorraad vervangen instellenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Voorraad vervangen instellen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Voorraad vervangen instellenom SYSTEEMINSTELLINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Voorraad vervangen instellen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Voorraad vervangen instellenom VOORRAAD VERVANGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Voorraad vervangen instellen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Functie Voorraad vervangen instellenof HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Voorraad vervangen instellenom de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Voorraad vervangen instellenom de selectie te bevestigen.

Als u NEGEREN BIJ LEEG selecteert en vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Voorraad vervangen instellendrukt, wordt er een waarschuwing weergegeven. Wilt u de waarschuwing negeren, selecteer dan JA, GEBRUIK OPTIE NEGEREN en druk op HP 3000 3600 3800 check Functie Voorraad vervangen instellen. Stel vervolgens het maximale aantal pagina’s in en druk op HP 3000 3600 3800 check Functie Voorraad vervangen instellen.

6.

Druk op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 Functie Voorraad vervangen instellen