Functie Verwijderbare waarschuwingen instellen

Functie Verwijderbare waarschuwingen instellen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Verwijderbare waarschuwingen instellenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Verwijderbare waarschuwingen instellen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Verwijderbare waarschuwingen instellenom SYSTEEMINSTELLINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Verwijderbare waarschuwingen instellen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Verwijderbare waarschuwingen instellenom VERWIJDERBARE WAARSCHUWINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Verwijderbare waarschuwingen instellen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Functie Verwijderbare waarschuwingen instellenof HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Verwijderbare waarschuwingen instellenom de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Verwijderbare waarschuwingen instellenom de selectie te bevestigen.

6.

Druk op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 Functie Verwijderbare waarschuwingen instellen