Functie Storing verhelpen instellen

Functie Storing verhelpen instellen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Storing verhelpen instellenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Storing verhelpen instellen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Storing verhelpen instellenom SYSTEEMINSTELLINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Storing verhelpen instellen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Storing verhelpen instellenom STORINGSHERSTEL te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Storing verhelpen instellen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Functie Storing verhelpen instellenof HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Storing verhelpen instellenom de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Storing verhelpen instellenom de selectie te bevestigen.

6.

Druk op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 Functie Storing verhelpen instellen