Functie Storing verhelpen

Functie Storing verhelpen


Met deze optie bepaalt u de reactie van de printer na een papierstoring, bijvoorbeeld de manier waarop de printer de betrokken pagina’s verwerkt. AUTO is de standaardinstelling.

AUTO: Wanneer er voldoende geheugen beschikbaar is, wordt de functie voor het verhelpen van storingen automatisch door de printer ingeschakeld.

AAN: De pagina’s die bij de papierstoring zijn betrokken, worden opnieuw afgedrukt. Er wordt aanvullende geheugencapaciteit toegewezen om de laatste afgedrukte pagina’s op te slaan. Hierdoor kunnen de algemene afdrukprestaties afnemen.

UIT: Pagina’s die bij de papierstoring zijn betrokken, worden niet opnieuw afgedrukt. Aangezien er geen geheugen wordt gebruikt voor het opslaan van de laatst afgedrukte pagina’s, zijn de prestaties optimaal.

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 Functie Storing verhelpen