Functie Automatisch doorgaan instellen

Functie Automatisch doorgaan instellen


1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Automatisch doorgaan instellenom APPARAAT CONFIGUREREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Automatisch doorgaan instellen.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Automatisch doorgaan instellenom SYSTEEMINSTELLINGEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Automatisch doorgaan instellen.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Automatisch doorgaan instellenom AUTOM. DOORGAAN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Automatisch doorgaan instellen.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Functie Automatisch doorgaan instellenof HP 3000 3600 3800 arrow down Functie Automatisch doorgaan instellenom de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Functie Automatisch doorgaan instellenom de selectie te bevestigen.

6.

Druk op Menu om terug te keren naar de status Klaar.

HP 3000 3600 3800 Functie Automatisch doorgaan instellen