Functie Automatisch doorgaan

Functie Automatisch doorgaan


Met deze functie bepaalt u het gedrag van de printer nadat een verwijderbare fout is weergegeven. AAN is de standaardinstelling.

AAN: Er wordt gedurende tien seconden een foutbericht weergegeven voordat het afdrukken automatisch wordt voortgezet.

UIT: Telkens wanneer een foutbericht wordt weergegeven, wordt de afdruktaak stilgezet totdat u op HP 3000 3600 3800 check Functie Automatisch doorgaandrukt.

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP 3000 3600 3800 Functie Automatisch doorgaan