Opgeslagen taken beheren

Opgeslagen taken beheren


HP 3000 3600 3800 note Opgeslagen taken beheren Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar voor de HP Color LaserJet 3000 en 3800-serie printers.

HP 3000 3600 3800 note Opgeslagen taken beheren Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar voor printers met een geïnstalleerde harde schijf.

Voor het opslaan van afdruktaken op de printer, kunt u het tabblad Taakopslag gebruiken in het dialoogvenster Eigenschappen in de printerdriver. Nadat een taak is opgeslagen, kunt u deze afdrukken of verwijderen vanuit het bedieningspaneel van de printer.

Een opgeslagen taak afdrukken
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om TAAK OPHALEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

Er wordt een lijst met parameters weergegeven. Als er geen taken worden opgeslagen, verschijnt het bericht GEEN OPGESL. TAKEN.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om uw gebruikersnaam te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

Het menu-item ALLE PRIVÉTAKEN wordt weergegeven als er meerdere taken zijn opgeslagen en beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number). Als u een taak die beveiligd is met een PIN-code wilt afdrukken, markeert u ALLE PRIVÉTAKEN en drukt u vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om de juiste afdruktaak te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om AFDRUKKEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

Als de taak niet is beveiligd met een PIN-code, gaat u naar stap 7.

6.

Als u hierom wordt gevraagd, voert u een PIN-code in door te drukken op HP 3000 3600 3800 arrow up Opgeslagen taken beheren of op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om het nummer te wijzigen. Nadat u elk getal van de viercijferige PIN-code hebt ingevoerd, drukt u op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

7.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Opgeslagen taken beheren en op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om het aantal exemplaren in te voeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren om de taak af te drukken.

Een opgeslagen taak verwijderen
1.

Druk op Menu.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om TAAK OPHALEN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

Er wordt een lijst met gebruikers weergegeven. Als er geen taken worden opgeslagen, verschijnt het bericht GEEN OPGESL. TAKEN.

3.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om uw gebruikersnaam te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

Het menu-item ALLE PRIVÉTAKEN wordt weergegeven als er meerdere taken zijn opgeslagen en beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number). Als u een taak die beveiligd is met een PIN-code wilt afdrukken, markeert u ALLE PRIVÉTAKEN en drukt u vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om de juiste afdruktaak te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om VERWIJDEREN te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

Als de taak niet is beveiligd met een PIN-code, verwijdert de printer de taak.

6.

Als u hierom wordt gevraagd, voert u een PIN-code in door te drukken op HP 3000 3600 3800 arrow up Opgeslagen taken beheren of op HP 3000 3600 3800 arrow down Opgeslagen taken beheren om het nummer te wijzigen. Nadat u elk getal van de viercijferige PIN-code hebt ingevoerd, drukt u op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren.

De printer verwijdert de taak nadat u het vierde getal van de PIN hebt ingevoerd en op HP 3000 3600 3800 check Opgeslagen taken beheren hebt gedrukt.

HP 3000 3600 3800 Opgeslagen taken beheren