Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier

Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier


De printer stelt automatisch verschillende papierformaten vast, maar u kunt ook laden configureren voor aangepaste papierformaten. U dient de volgende parameters op te geven:

Maateenheid (millimeters of inch).

De X-afmeting is de breedte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd.

De Y-afmeting is de lengte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd.

HP 3000 3600 3800 as st09 Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier

1
Paginalengte (Y-afmeting)
2
Paginabreedte (X-afmeting)
3
Lengtegeleider van het afdrukmateriaal
4
Breedtegeleider van het afdrukmateriaal

Voer de volgende procedure uit om een lade voor een aangepast formaat te configureren. Wanneer een aangepast formaat voor een lade is ingesteld, blijft deze instelling behouden totdat u de instellingen van de lengtegeleiders wijzigt.

Een aangepast formaat instellen in Lade 2 of Lade 3
1.

Open de lade en plaats het papier met de afdrukzijde omhoog in de lade.

2.

Stel de lengtegeleiders in naar de positie niet-standaard en sluit de lade.

3.

Als het bericht ‘ladeconfiguratie’ wordt weergegeven, drukt u op HP 3000 3600 3800 check Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier.

4.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier om ELK AANGEPAST te wijzigen in AANGEPAST en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier.

5.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier of op HP 3000 3600 3800 arrow down Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier om de juiste eenheid te markeren (millimeters of inch) en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier.

Nadat de maateenheid juist is ingesteld, dient u de X-afmeting als volgt in te stellen:

6.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier of op HP 3000 3600 3800 arrow down Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier om de gewenste instelling te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier.

Als de opgegeven instelling buiten het geldige bereik valt, wordt gedurende twee seconden Ongeldige waarde weergegeven. U wordt in het uitleesvenster gevraagd om een andere instelling op te geven.

Nadat de X-afmeting juist is ingesteld, dient u de Y-afmeting als volgt in te stellen:

7.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier of op HP 3000 3600 3800 arrow down Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier om de gewenste instelling te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier.

Als de opgegeven instelling buiten het geldige bereik valt, wordt gedurende twee seconden Ongeldige waarde weergegeven. U wordt op het uitleesvenster gevraagd om een andere instelling op te geven. Op de printer wordt een bericht weergegeven waarin de afmetingen voor het aangepaste formaat staan.

HP 3000 3600 3800 Lade 2 of Lade 3 configureren voor aangepast papier