Lade 1 configureren voor aangepast papier

Lade 1 configureren voor aangepast papier


Gebruik de instelling ELK FORMAAT wanneer het papier waarop u wilt afdrukken, niet precies overeenkomt met het papierformaat dat is opgegeven in het document dat u afdrukt. Als er geen bronlade wordt geselecteerd, probeert de printer eerst papier te vinden dat precies overeenkomt met het document en probeert deze vervolgens af te drukken vanuit de lade die is ingesteld op ELK FORMAAT of ELK SOORT.

Gebruik de instelling ELK AANGEPAST als u een aantal aangepaste formaten wilt afdrukken vanuit de lade zonder een formaat in te stellen voor iedere taak. Gebruik de instelling AANGEPAST als u een bepaald afdrukformaat wilt afdrukken vanuit een bepaalde lade. Als u een aangepaste taak wilt afdrukken, probeert de printer een formaat te vinden dat precies overeenkomt. Wanneer er geen formaat wordt gevonden dat precies overeenkomt met het aangepaste formaat dat is opgegeven, probeert de printer de lade te vinden die is ingesteld op ELK AANGEPAST. Uiteindelijk drukt de printer af vanuit een lade die is ingesteld op ELK FORMAAT.

Het instellen van aangepast papier bestaat uit drie stappen. Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, wordt op het uitleesvenster opnieuw het menu PAPIERVERWERKING weergegeven. Nadat een aangepast formaat voor een lade is ingesteld, blijft deze instelling behouden totdat u de instelling wijzigt in het bedieningspaneel.

HP 3000 3600 3800 as ef01 Lade 1 configureren voor aangepast papier

1
X-afmeting
2
Y-afmeting
Maateenheid
1.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Lade 1 configureren voor aangepast papier om MAATEENHEID te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 1 configureren voor aangepast papier.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Lade 1 configureren voor aangepast papier of op HP 3000 3600 3800 arrow down Lade 1 configureren voor aangepast papier om de gewenste maateenheid te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 1 configureren voor aangepast papier.

X-afmeting

De X-afmeting is de breedte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd.

1.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Lade 1 configureren voor aangepast papier om X-AFMETING te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 1 configureren voor aangepast papier.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Lade 1 configureren voor aangepast papier of op HP 3000 3600 3800 arrow down Lade 1 configureren voor aangepast papier om de gewenste instelling te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 1 configureren voor aangepast papier.

Y-afmeting

De Y-afmeting is de lengte van de pagina zoals deze wordt ingevoerd.

1.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow down Lade 1 configureren voor aangepast papier om Y-AFMETING te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 1 configureren voor aangepast papier.

2.

Druk op HP 3000 3600 3800 arrow up Lade 1 configureren voor aangepast papier of op HP 3000 3600 3800 arrow down Lade 1 configureren voor aangepast papier om de gewenste instelling te markeren en druk vervolgens op HP 3000 3600 3800 check Lade 1 configureren voor aangepast papier.

HP 3000 3600 3800 Lade 1 configureren voor aangepast papier