Enveloppen bedrukken

Enveloppen bedrukken


1.

Als voor Lade 1 een specifiek formaat is ingesteld, stelt u op het bedieningspaneel het papierformaat voor Lade 1 in op het formaat van de enveloppen.

2.

Geef Lade 1 aan in het softwareprogramma.

3.

Wanneer uw software niet automatisch de juiste opmaak voor een envelop kiest, moet u in uw programma of in de printerdriver de stand Liggend opgeven. Neem bij het instellen van de marges voor het adres van de afzender en de ontvanger op enveloppen van het formaat Commercial #10 of DL de volgende richtlijnen in acht.

HP 3000 3600 3800 note Enveloppen bedrukken Opmerking

Kies voor andere envelopformaten een marge-instelling die met dit formaat overeenkomt.

4.

Klik op Afdrukken in de software of de printerdriver.


Adrestype
Linkermarge
Bovenmarge
Afzender
15 mm
15 mm
Bestemming
102 mm
51 mm
HP 3000 3600 3800 Enveloppen bedrukken