Watermerken gebruiken

Watermerken gebruiken


Een watermerk is een mededeling, bijvoorbeeld ‘Vertrouwelijk’, die wordt afgedrukt op de achtergrond van elke pagina van het document.

1.

Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen).

2.

Klik op het tabblad Effecten op de vervolgkeuzelijst Watermerken.

3.

Klik op het watermerk dat u wilt gebruiken. Klik op Bewerken om een nieuw watermerk te maken.

4.

Als u het watermerk alleen op de eerste pagina van het document wilt afdrukken, klikt u op Alleen eerste pagina.

5.

Klik op OK.

Als u het watermerk wilt verwijderen, klikt u op (geen) in de vervolgkeuzelijst Watermerken.

HP 3000 3600 3800 Watermerken gebruiken