Kleuropties instellen

Kleuropties instellen


Via de opties van het tabblad Kleur kan worden ingesteld hoe kleuren vanuit softwareprogramma’s moeten worden geïnterpreteerd en afgedrukt. U kunt kiezen uit de kleuropties Automatisch en Handmatig.

Selecteer Automatisch als u de instellingen van kleuren en halftonen voor tekst, illustraties en foto’s wilt optimaliseren. De instelling Automatisch biedt extra kleuropties voor programma’s en besturingssystemen die kleurbeheersystemen ondersteunen. Deze instelling wordt aanbevolen voor het afdrukken van al uw kleurendocumenten.

Selecteer Handmatig als u de instellingen van kleuren en halftonen voor tekst, illustraties en foto’s wilt aanpassen. Als u een PCL-driver gebruikt, kunt u de RGB-gegevens aanpassen. Als u de PS-driver gebruikt, kunt u de RGB- en CMYK-gegevens aanpassen.

De kleuropties instellen
1.

Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen).

2.

Klik op het tabblad Kleur.

3.

Selecteer in het gebied Kleuropties de optie die u wilt gebruiken.

4.

Als u Handmatig hebt geselecteerd, klikt u op Instellingen om het dialoogvenster Kleurinstellingen te openen. Pas de afzonderlijke instellingen voor tekst, illustraties en foto’s aan. U kunt ook de algemene afdrukinstellingen aanpassen. Klik op OK.

5.

Selecteer in het gebied Kleurenthema’s de RGB-kleur die u wilt gebruiken.

6.

Klik op OK.

HP 3000 3600 3800 Kleuropties instellen