Documentformaat wijzigen

Documentformaat wijzigen


Met de opties voor het wijzigen van het documentformaat kunt u de schaal van een document aanpassen op basis van een percentage van de normale grootte. U kunt een document ook afdrukken op een ander papierformaat, met of zonder vergroten/verkleinen.

Een document vergroten of verkleinen
1.

Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen).

2.

Typ op het tabblad Effecten naast % van normaal formaat het percentage waarmee u het document wilt vergroten of verkleinen.

U kunt ook de schuifbalk gebruiken om het percentage aan te passen.

3.

Klik op OK.

Een document afdrukken op een ander papierformaat
1.

Open de printerdriver (zie De printerdrivers openen).

2.

Klik op het tabblad Effecten op Document afdrukken op.

3.

Selecteer het papierformaat waarop u wilt afdrukken.

4.

Als u het document wilt afdrukken zonder het passend te maken op de pagina, controleert u of de optie Passend maken niet is ingeschakeld.

5.

Klik op OK.

HP 3000 3600 3800 Documentformaat wijzigen