Yazıcı bilgilerine hızlı erişim

Yazıcı bilgilerine hızlı erişim


Bu yazıcıyla kullanılabilecek birçok başvuru kaynağı bulunmaktadır.

HP Color LaserJet 3000 Series yazıcı: www.hp.com/support/clj3000.

HP Color LaserJet 3600 Series yazıcı: www.hp.com/support/clj3600.

HP Color LaserJet 3800 Series yazıcı: www.hp.com/support/clj3800.

Aşağıdaki tabloda, mevcut yazıcı kılavuzları ve içerdikleri bilgi türleri listelenmiştir.


Yazıcı kılavuzları
Kılavuz
Açıklama
Başlangıç kılavuzu
Yazıcının kurulması ve ayarlanması için adımlar halinde yönergeler içerir.
HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator’s Guide
HP Jetdirect baskı sunucusunun yapılandırılması ve sorunlarının giderilmesi için yönergeler sağlar.
Aksesuar ve sarf malzemesi takma kılavuzları
Aksesuarları ve sarf malzemelerini takma işlemlerini adımlar halinde gösteren yönergeler sağlar. (Bu kılavuzlar isteğe bağlı yazıcı aksesuarları ve sarf malzemeleriyle birlikte verilir.)
Kullanım kılavuzu
Yazıcının kullanılması ve sorunlarının giderilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi sağlar. Yazıcı CD’sinde bulunur.
Çevrimiçi Yardım
Yazıcı sürücülerinde kullanılabilen seçeneklere ilişkin bilgi içerir. Yardım dosyalarını görüntülemek için yazıcı sürücüsünden çevrimiçi Yardım’ı açın.
HP 3000 3600 3800 Yazıcı bilgilerine hızlı erişim