เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์


คุณสามารถใช้เมนู กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ เพื่อเปลี่ยนหรือตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นใหม่ ปรับคุณภาพการพิมพ์ เปลี่ยนการกำหนดค่าของระบบ และตัวเลือก I/O ของระบบ เมนูย่อย กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ 5 เมนูมีรายละเอียดดังแสดงในส่วนถัดไป

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 เมนูการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์