การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า

การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า เพื่อไฮไลท์ การตั้งค่าระบบ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า เพื่อไฮไลท์ การใช้ถาด และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า

5.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า เพื่อไฮไลท์ หน้าว่างการพิมพ์สองหน้า และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า

6.

กดปุ่มขึ้น HP 3000 3600 3800 arrow up การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า หรือปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า เพื่อเลือก อัตโนมัติ หรือ ใช่

7.

กดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า เพื่อบันทึกการทำงานที่เลือกไว้ และกด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะพร้อม

HP 3000 3600 3800 การตั้งคุณสมบัติหน้าว่างการพิมพ์สองหน้า