การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง

การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง เพื่อไฮไลท์ การตั้งค่าระบบ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง เพื่อไฮไลท์ การใช้ถาด และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง

5.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง เพื่อไฮไลท์ พรอมต์การป้อนด้วยตนเอง และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง

6.

กดปุ่มขึ้น HP 3000 3600 3800 arrow up การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง หรือปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง เพื่อเลือก เสมอ หรือ ยกเว้นใส่ไว้

7.

กดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง เพื่อบันทึกการทำงานที่เลือกไว้ และกด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะพร้อม

HP 3000 3600 3800 การตั้งคุณสมบัติพรอมต์การป้อนด้วยตนเอง