วิธีการเลือกภาษา

วิธีการเลือกภาษา


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีการเลือกภาษา เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check วิธีการเลือกภาษา

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีการเลือกภาษา เพื่อไฮไลท์ การตั้งค่าระบบ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check วิธีการเลือกภาษา

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีการเลือกภาษา เพื่อไฮไลท์ ภาษา และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check วิธีการเลือกภาษา

5.

กดปุ่มขึ้น HP 3000 3600 3800 arrow up วิธีการเลือกภาษา หรือปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีการเลือกภาษา เพื่อเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check วิธีการเลือกภาษา เพื่อตั้งค่าระยะเวลาที่เลือกไว้

6.

กด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะ พร้อม

HP 3000 3600 3800 วิธีการเลือกภาษา