การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง

การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง เพื่อไฮไลท์ รีเซ็ต และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง เพื่อไฮไลท์ โหมดพักเครื่อง และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง

5.

กดปุ่มขึ้น HP 3000 3600 3800 arrow up การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง หรือปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง เพื่อเลือก เปิด หรือ ปิด และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง เพื่อตั้งค่าตามที่เลือก

6.

กด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะ พร้อม

HP 3000 3600 3800 การเลิกใช้หรือใช้งานคุณสมบัติโหมดพักเครื่อง