การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว

การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว เพื่อไฮไลท์ การตั้งค่าระบบ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว เพื่อไฮไลท์ คำเตือนที่สามารถลบได้ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว

5.

กดปุ่มขึ้น HP 3000 3600 3800 arrow up การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว หรือปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว เพื่อเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว เพื่อตั้งค่าระยะเวลาที่เลือกไว้

6.

กด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะ พร้อม

HP 3000 3600 3800 การตั้งค่าเกี่ยวกับคำเตือนชั่วคราว