การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล

การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล เพื่อไฮไลท์ การตั้งค่าระบบ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล เพื่อไฮไลท์ ความสว่างของจอแสดงผล และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล

5.

กดปุ่มขึ้น HP 3000 3600 3800 arrow up การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล หรือปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล เพื่อเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล เพื่อตั้งค่าระยะเวลาที่เลือกไว้

6.

กด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะ พร้อม

HP 3000 3600 3800 การตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล