วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด

วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด เพื่อไฮไลท์ การตั้งค่าระบบ และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด เพื่อไฮไลท์ การแก้ไขกระดาษติด และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด

5.

กดปุ่มขึ้น HP 3000 3600 3800 arrow up วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด หรือปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด เพื่อเลือกระยะเวลาที่เหมาะสม และกดปุ่มเลือก HP 3000 3600 3800 check วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด เพื่อตั้งค่าระยะเวลาที่เลือกไว้

6.

กด เมนู เพื่อกลับไปที่สถานะ พร้อม

HP 3000 3600 3800 วิธีตั้งคุณสมบัติการแก้ไขกระดาษติด