การจำลองแบบชุดสี CMYK (เฉพาะ PostScript)

การจำลองแบบชุดสี CMYK (เฉพาะ PostScript)


เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ใช้สี CMYK เพื่อจำลองชุดสึในระบบออฟเซ็ตมาตรฐานหลากหลายแบบดังนี้

Default CMYK+: ตัวเลือกนี้เป็นมาตรฐานการผสมสี CMYK ที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วๆ ไป นอกจากนี้ ยังออกแบบมาเพื่อสร้างสีสันของภาพถ่ายได้ดี ขณะเดียวกันก็ให้สีที่คมชัดสำหรับข้อความและภาพกราฟิก

ข้อกำหนดสำหรับการพิมพ์ Web Offset Publications (SWOP): ตัวเลือกนี้เป็นมาตรฐานสีทั่วไปในสหรัฐอเมริกาและพื้นที่อื่นๆ

Euroscale: ตัวเลือกนี้เป็นมาตรฐานสีทั่วไปในยุโรปและพื้นที่อื่นๆ

Dainippon Ink and Chemical (DIC): ตัวเลือกนี้เป็นมาตรฐานสีทั่วไปในญี่ปุ่นและพื้นที่อื่นๆ

Device (เครื่อง): ตัวเลือกนี้จะปิดการจำลองสี สีจะได้รับการจัดการในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการเพื่อสร้างภาพที่ถูกต้อง

HP 3000 3600 3800 การจำลองแบบชุดสี CMYK (เฉพาะ PostScript)