การพิมพ์ตัวอย่างสี

การพิมพ์ตัวอย่างสี


ในการใช้ตัวอย่างสี เลือกตัวอย่างสีที่ตรงกับสีที่ต้องการมากที่สุด ใช้ค่าสีตัวอย่างในโปรแกรมของคุณเพื่ออธิบายออบเจกต์ที่คุณต้องการจับคู่ สีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทกระดาษและโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้

ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ตัวอย่างสีจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

1.

กดปุ่ม Menu

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การพิมพ์ตัวอย่างสี เพื่อไฮไลต์ ข้อมูล และกด HP 3000 3600 3800 check การพิมพ์ตัวอย่างสี

3.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การพิมพ์ตัวอย่างสี เพื่อไฮไลต์ พิมพ์ตัวอย่าง CMYK (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์เท่านั้น) หรือ พิมพ์ตัวอย่าง RGB และกด HP 3000 3600 3800 check การพิมพ์ตัวอย่างสี

HP 3000 3600 3800 การพิมพ์ตัวอย่างสี