การจับคู่กับหนังสือตัวอย่างสี

การจับคู่กับหนังสือตัวอย่างสี


HP 3000 3600 3800 note การจับคู่กับหนังสือตัวอย่างสี หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใน เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น

ขั้นตอนในการเทียบสีในงานที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ กับสีในหนังสือตัวอย่างสีและหนังสืออ้างอิงสีมาตรฐานนั้นค่อนข้างยุ่งยาก โดยทั่วไป คุณสามารถได้รับสีที่ตรงกันกับหนังสือตัวอย่าง หากใช้หมึกสีน้ำเงิน แดง เหลือง และดำ ในหนังสือตัวอย่าง สิ่งที่กล่าวมานี้อ้างอิงถึงหนังสือตัวอย่างสีผสม

หนังสือตัวอย่างบางแบบจัดทำจากสีแบบสปอต ซึ่งให้สีพิเศษ สีแบบสปอตเหล่านี้อยู่ภายนอกระดับสีของเครื่องพิมพ์ (ช่วงสี) หนังสือตัวอย่างสีแบบสปอตส่วนใหญ่มีหนังสือตัวอย่างสีที่ให้ข้อมูลสี CMYK ด้วย

หนังสือตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการประมวลผลซึ่งใช้ในหนังสือตัวอย่างสี SWOP, EURO หรือ DIC โดยส่วนใหญ่แล้ว ให้เลือกการจำลองสีที่สอดคล้องกันจากเมนูของเครื่องพิมพ์ เพื่อให้ได้รับการจับคู่สีที่ตรงกันมากที่สุด หากคุณไม่สามารถระบุมาตรฐานกระบวนการเทียบสีได้ ให้ใช้การจำลองหมึก SWOP

HP 3000 3600 3800 การจับคู่กับหนังสือตัวอย่างสี