ตัวเลือกสีสำหรับการปรับด้วยตนเอง

ตัวเลือกสีสำหรับการปรับด้วยตนเอง


การปรับสีด้วยตนเองทำให้คุณสามารถปรับตัวเลือก สี (หรือ แมปสี) และ ฮาล์ฟโทน ได้เฉพาะอย่างสำหรับข้อความ, กราฟิก และภาพถ่าย

HP 3000 3600 3800 note ตัวเลือกสีสำหรับการปรับด้วยตนเอง หมายเหตุ

ในโปรแกรมที่แปลงข้อความหรือกราฟิกเป็นภาพแรสเตอร์ การตั้งค่า ภาพถ่าย จะควบคุมข้อความและกราฟิกด้วย


ตัวเลือกสีสำหรับการปรับด้วยตนเอง
รายละเอียดการตั้งค่า
ตัวเลือกการตั้งค่า
ฮาล์ฟโทน
ฮาล์ฟโทน (มีในเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น) มีผลต่อความละเอียดและความชัดเจนของสีที่ได้

ราบเรียบ ให้งานพิมพ์ที่ดีขึ้นสำหรับพื้นที่การพิมพ์ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยรูปทึบ และปรับภาพถ่ายให้มีสีเรียบเนียนขึ้น ใช้เลือกตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการงานพิมพ์ที่สีเนียนกลืนเข้ากันทั้งภาพ

ตัวเลือก ละเอียด จะเหมาะสำหรับงานข้อความและกราฟิกที่ต้องการความคมชัดของลายเส้นหรือสี หรือภาพที่มีลวดลายหรือมีรายละเอียดมาก ให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการเน้นที่กรอบภาพคมชัดและรายละเอียดของภาพ

สีเทากลาง
การตั้งค่า สีเทากลาง (มีในเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น) จะกำหนดวิธีสร้างสีเทาที่ใช้ในข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย

เฉพาะสีดำ จะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดำ) โดยใช้เฉพาะผงหมึกสีดำ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าสีกลางที่ได้ไม่ได้เป็นสีจากการผสม

4 สี จะสร้างสีกลาง (สีเทาและสีดำ) โดยผสมสีจากผงหมึกทั้ง 4 สี วิธีนี้ทำให้ได้ระดับสีที่เรียบเนียนกว่า มีการไล่สีไปเป็นสีอื่น และสีดำที่ได้จะเป็นสีดำที่มีความเข้มสูงสุด

ควบคุมขอบ
การตั้งค่า ควบคุมขอบ จะกำหนดวิธีการสร้างขอบ การควบคุมขอบภาพมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ การปรับฮาล์ฟโทนและการเกลี่ยขอบ การปรับฮาล์ฟโทนจะช่วยเพิ่มความคมชัดของขอบภาพ ส่วนการเกลี่ยขอบจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการทับกันของสี ด้วยการเกลี่ยให้ขอบขององค์ประกอบในภาพที่อยู่ติดกันเหลื่อมทับกันเล็กน้อย
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์:

สูงสุด คือค่าสูงสุดในการเกลี่ยภาพ จะเปิดใช้การปรับฮาล์ฟโทน

ปกติ เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลือกเกลี่ยขอบ การเกลี่ยขอบอยู่ในระดับกลางและมีการปรับฮาล์ฟโทนด้วย

น้อย จะมีการเกลี่ยขอบในระดับน้อยที่สุด และมีการปรับฮาล์ฟโทน

ปิด ไม่มีการเกลี่ยขอบและการปรับฮาล์ฟโทน

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์:

สูงสุด คือค่าสูงสุดในการเกลี่ยภาพ

ตัวเลือก ปกติ จะตั้งการเกลี่ยขอบไว้ที่ระดับกลาง

ตัวเลือก เบาบาง จะตั้งการเกลี่ยขอบไว้ที่ระดับต่ำ

ตัวเลือก ระงับ เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลือกการเกลี่ยขอบ เป็นการระงับใช้การเกลี่ยขอบ

สี RGB (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น)

ค่าเริ่มต้น (sRGB) ให้เครื่องพิมพ์แปลข้อมูลสี RGB เป็น sRGB มาตรฐาน sRGB เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับของ Microsoft และ World Wide Web Consortium (http://www.w3.org)

Image optimization (sRGB) (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น) ให้เครื่องพิมพ์ใช้การจับคู่สีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพ sRGB เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ออบเจกต์แบบแรสเตอร์ เช่น ไฟล์ .BMP, .TIF หรือ .GIF

Adobe RGB (1998) (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น) ให้เครื่องพิมพ์ใช้การจับคู่สีที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารหรือภาพที่อยู่ในรูปแบบสี Adobe RGB ซึ่งสร้างจากกล้องถ่ายรูปดิจิตอลและโปรแกรมกราฟิกขั้นสูง เมื่อพิมพ์ด้วย Adobe RGB จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ ให้ปิดการจัดการสีในโปรแกรม และให้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จัดการสี

เครื่อง สั่งให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูล RGB ในโหมดการพิมพ์ปกติของเครื่องพิมพ์ คุณต้องจัดการสีในโปรแกรมซึ่งคุณทำงานอยู่ หรือในระบบปฏิบัติการ เพื่อสร้างภาพถ่ายที่ถูกต้องเมื่อเลือกตัวเลือกนี้

รูปแบบที่กำหนดเอง ให้เครื่องพิมพ์ใช้รูปแบบอินพุตที่กำหนดเอง เพื่อให้คาดการณ์และควบคุมเอาต์พุตสีได้ถูกต้องยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดรูปแบบที่กำหนดเองได้จาก www.hp.com

HP 3000 3600 3800 ตัวเลือกสีสำหรับการปรับด้วยตนเอง