ปรับสีอัตโนมัติหรือปรับสีด้วยตนเอง

ปรับสีอัตโนมัติหรือปรับสีด้วยตนเอง


ตัวเลือกการปรับสีแบบ อัตโนมัติ จะปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาล์ฟโทน และความคมชัดของขอบให้กับแต่ละองค์ประกอบในเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 note ปรับสีอัตโนมัติหรือปรับสีด้วยตนเอง หมายเหตุ

ค่า อัตโนมัติ คือค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ และเป็นค่าที่แนะนำให้ใช้ในการพิมพ์เอกสารสีทุกประเภท

ใช้ตัวเลือกการปรับสีแบบ ด้วยตนเอง เพื่อปรับคุณภาพของสีเทากลาง ฮาล์ฟโทน และความคมชัดของขอบสำหรับข้อความ กราฟิก และภาพถ่าย เข้าไปที่ตัวเลือกสีที่กำหนดเองจากแถบ สี เลือก ด้วยตนเอง จากนั้นเลือก การตั้งค่า

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 ปรับสีอัตโนมัติหรือปรับสีด้วยตนเอง