การพิมพ์แบบเกรย์สเกล

การพิมพ์แบบเกรย์สเกล


เลือกตัวเลือก พิมพ์ในโทนสีเทา จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์เอกสารสีเป็นขาวดำ ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์เอกสารสีที่จะนำไปถ่ายเอกสารหรือส่งแฟกซ์

เมื่อเลือก พิมพ์ในโทนสีเทา ไว้ เครื่องพิมพ์จะใช้โหมดสีเดียว ซึ่งลดการใช้ตลับหมึกสี

HP 3000 3600 3800 การพิมพ์แบบเกรย์สเกล